[Merhba] [Introduzzjoni] [Kumitati] [Festa] [Gimgha l-Kbira] [Milied] [Karnival] [Anniversarji] [Attivitajiet] [Look Star Dancers] [Unuri]

B'DEDIKAZZJONI U MĦABBA LEJN OMMNA MARIJA ANNUNZJATA, PATRUNA F'DAN IR-RAĦAL TA' ĦAL TARXIEN

                   

GĦAQDA KULTURA U ARMAR MARIJA ANNUNZJATA ĦAL TARXIEN A.D.1988

Merħba f'dan is-sit iddedikat għal ħidma kontinwa li tagħmel l-għaqda, l-ewwel sit dwar il-festa Titulari fil-lokalita' ta' Ħal Tarxien

Il-festa titulari ser issir fit-29 ta' Gunju 2017

UPDATE

L-Aħħar update tal-websajt sar nhar is-26 ta' Mejju 2017, u sar fis-sezzjonijiet:

Triq is-Sorijiet - Festa

Triq l-Annunzjata - Festa

Triq il-Karmnu - Festa

Pjazzetta tal-Erwieħ - Festa

Gnien Joanne - Festa

---------------------------------------------------------------------

Idħol Membru fl-Għaqda. Iddownlodja il-formola u ibgħatilna.

---------------------------------------------------------------------

Dan is-sit ġie kkrejat minn Glenn Copperstone 2006

tarxiniz@hotmail.com

www.sfumar.com

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

[Merhba] [Introduzzjoni] [Kumitati] [Festa] [Gimgha l-Kbira] [Milied] [Karnival] [Anniversarji] [Attivitajiet] [Look Star Dancers] [Unuri]

--------------------------------------------------------------------------------------------